Blue Goldstone Braided 3 Strand Necklace Set

  • $45.00


SN103S - Braided three strand necklace set created from blue goldstone.